Avís legal

Política de protecció de dades

Les dades facilitades pels usuaris d’aquest espai web es tractaran conforme a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la normativa desenvolupada al respecte.

Aquelles persones que hagin facilitat les seves dades podran exercir el seu dret d’accés, rectificación cancel·lació i oposició en relació a les dades, cal dirigir-se per escrit a: Al Punt Pizzeria Restaurant Artés, S.L., Passeig Diagonal, 46 d’Artés 08271.
Exempció de responsabilitat per serveis donats.

Al Punt Pizzeria Restaurant Artés, S.L. no es responsabilitzarà en cap cas de danys i perjudicis que de qualsevol naturalesa puguin derivar-se de la utilització d’aquest espai web, ja sigui com a conseqüència de l’ús de la informació i de les matèries contingudes en aquesta, com de defectes tècnics.

Al Punt Pizzeria Restaurant Artés, S.L. exclou tota responsabilitat derivada dels continguts o serveis de qualsevol tipus d’espais web que es pugui accedir mitjançant els enllaços (links) així com de l’incompliment, si es dóna el cas, per aquests espais web de la normativa vigent en el nostre ordenament jurídic i, en especial, la relativa a la protecció de dades de caràcter personal i de la societat de la informació i del comerç electrònic.

Al Punt Pizzeria Restaurant Artés, S.L. no es responsabilitza de les opinions expressades pels autors en les publicacions editades per ella en qualsevol mitjà. Tampoc, no es responsabilitza de les conseqüències derivades de l’aplicació a casos concrets de les mencionades opinions dels autors. Propietat intel·lectual pels serveis prestats.

El Copyright de totes les pàgines que conté aquest espai web és propietat de Al Punt Pizzeria Restaurant Artés, S.L.

Al Punt Pizzeria Restaurant Artés, S.L. es reserva tots els drets sobre aquest espai web, puguin en qualsevol moment modificar el contingut, configuració o presentació i restringir o cancel·lar l’accés a ella, sense previ avís i sense assumir responsabilitats sobre la seva actualització.

La reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es porti a terme amb la informació continguda en aquest espai web i que es realitzi sense autorització de Al Punt Pizzeria Restaurant Artés, S.L., fora de la seva utilització personal i privada, queda expressament prohibida.

Deure d’informació LSSI

En compliment amb el previst en la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de “Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico”, es comuniquen les dades següents sobre Al Punt Pizzeria Restaurant Artés, S.L.:

Al Punt Pizzeria Restaurant Artés, S.L.
Passeig Diagonal, 46
Artés 08271
Tel. +34 93 830 65 27
e-mail: alpunt@alpunt.cat